ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_10_2019

ΜΕ.ΤΕ.Ρ - Μελέτες τεχνικών έργων Π. Μπαμπίλης & Συνεργάτες

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στο Ψυχικό
Divercity - Νικόλας Τραβασάρος _ 2012