ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_09_2020

Μαρία Βαλσαμάκη

ΕΡΓΑ2
Κτήριο διοίκησης τράπεζας 'Alpha Bank'
Νίκος Βαλσαμάκης, Κώστας Μανουηλίδης _ 1990
Ξενοδοχείο 'Αμαλία' στην Ολυμπία
Νίκος Βαλσαμάκης _ 1979