ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
03_07_2020

Κατερίνα Κουτσογιάννη

ΕΡΓΑ2
New Hotel
3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες, Campana Brothers, Campana[...] _ 2011
Open-Air Office
Αριστείδης Αντονάς _ 2011