ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021

Κατερίνα Κουτσογιάννη

ΕΡΓΑ2
New Hotel
3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες, Campana Brothers, Campana[...] _ 2011
Open-Air Office
Αριστείδης Αντονάς _ 2011