ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Κατερίνα Φτάρα

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στο Ριμπάρι Κερατέας
Δημήτρης Ησαΐας, Τάσης Παπαϊωάννου _ 1995
Κτήριο γραφείων στην Αθήνα
Δημήτρης Ησαΐας, Τάσης Παπαϊωάννου _ 1999