ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_08_2020

Κ/ΞΙΑ / ΤΕΓΕΑ Α.Τ.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕΡΓΑ1
Φοιτητική εστία Πολυτεχνείου Κρήτης
ΑΕΤΕΡ Αρχιτέκτονες - Χ. Κ. Μπουγαδέλλης _ 1994