ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

Κ. Αλβανός

ΕΡΓΑ1
Νέα πτέρυγα Υπουργείου Εξωτερικών
Ιωάννης Βικέλας _ 1978