ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

J.E.P.A Γιάννης Παπαγρηγοράκης & Συνεργάτες

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στην Εκάλη
Γιώργος Μουστρούφης _ 2016
Πύλη και αναβάθμιση εισόδου ξενοδοχείου Ναυσικά
sparch - Ρ. Σακελλαρίδου, Μ. Παπανικολάου _ 2008