ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
26_09_2020

Ιωάννης Ζήσιμος

ΕΡΓΑ2
Κτήριο κεντρικών γραφείων ΤΣΜΕΔΕ
ΩΜ Μελετητική ΕΠΕ _ 2013
New Hotel
3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες, Campana Brothers, Campana[...] _ 2011