ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_07_2020

Ιωάννης Μελίστας

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στην Κηφισιά
Γιάννης Ανυφαντής, A2 architects _ 2011