ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

Γνώμων Κατασκευές Α.Ε.

ΕΡΓΑ2
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας
Γιάννης A. Κούκης _ 2002
Τριώροφη μονοκατοικία
Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος _ 2011