ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Γιώργος Χαϊδόπουλος

ΕΡΓΑ1
Αναγνωστήριο και καφέ στην Πάτρα
Μυρτώ Κιούρτη _ 2013