ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_04_2020

Γιώργος Χαϊδόπουλος

ΕΡΓΑ1
Αναγνωστήριο και καφέ στην Πάτρα
Μυρτώ Κιούρτη _ 2013