ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_10_2019

Γιώργος Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑ1
Το τετράγωνο σπίτι
griik architects - Κ. Γρίβας, Α. Κυριακίδη _ 2009