ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_08_2020

Γιώργος Παπαδάκης

ΕΡΓΑ1
Κατοικία Μαλλιαράκη
Flavio Zanon, Νίκος Σκουτέλης _ 2009