ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
03_04_2020

Γιώργος Κορδάκης

ΕΡΓΑ3
Κατοικία σε τρία κτήρια στη Βάρκιζα
Smyrlis architects _ 1999
Κατοικία στην Κηφισιά
Γιάννης Ανυφαντής, A2 architects _ 2011
Plane House
k-studio - Δ. & Κ. Καραμπατάκης _ 2011