ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
24_01_2021

Γιώργος Καβουλάκος

ΕΡΓΑ4
Ktima
Camilo Rebelo, Susana Martins _ 2014
Κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό
Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες - Α. Σπανομαρίδης, Γ. Ζαχαριάδης _ 2005
Voronoi’s Corrals
decaARCHITECTURE - Α. Βαΐτσος, C. Loperena _ 2013
Εξοχικές κατοικίες PNG I & II στην Αντίπαρο
Κατερίνα Τσιγαρίδα _ 2009