ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
18_01_2021

Γιώργος Ι. Γεωργιάδης & Συνεργάτες

ΕΡΓΑ1
Οριζόντιο σπίτι
sparch - Ρ. Σακελλαρίδου, Μ. Παπανικολάου _ 2009