ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_07_2020

Γιώργος Δημητρακόπουλος

ΕΡΓΑ3
Κατοικία στον Προυσό
Έλενα Καπομπασοπούλου, Αχιλλέας Κακκάβας _ 2012
Κέντρο Επισκεπτών (ΚΠΙΣΝ)
Σπύρος Γιωτάκης, Άγις Μουρελάτος _ 2013
Κατοικία στην Άνω Πόλη Πατρών
Κωνσταντίνος Πετράκος _ 2012