ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_10_2020

Γιώργης Γερόλυμπος

ΕΡΓΑ11
Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα
Walter Gropius - TAC _ 1961
Κατοικία στις Αχλαδιές
Λυδία Ξυνογαλά _ 2016
Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου
AA+U partnership _ 2011
Κέντρο Επισκεπτών (ΚΠΙΣΝ)
Σπύρος Γιωτάκης, Άγις Μουρελάτος _ 2013
Κουτούντο
AREA - Σ. Δαούτη, Γ. Μητρούλιας, Μ. Ραυτόπουλος _ 2011
Κατοικία Μαλλιαράκη
Flavio Zanon, Νίκος Σκουτέλης _ 2009
Ανάπλαση πλατείας Λευκού Πύργου
Κατερίνα Τσιγαρίδα _ 2006
Εξοχική κατοικία στην Άνδρο
Κατερίνα Τσιγαρίδα _ 2004
Μικρή εξοχική κατοικία
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 2008
Ανάπλαση νέας παραλίας Θεσσαλονίκης
Πρόδρομος Νικηφορίδης, Bernard Cuomo _ 2009
Cascading U
AREA - Σ. Δαούτη, Γ. Μητρούλιας, Μ. Ραυτόπουλος _ 2012