ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Γιώργος Βάνης

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στη Λάρισα
Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες _ 2006
Δημαρχείο και κέντρο πολιτισμού Γέρακα
Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες _ 2006