ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_10_2020

Γιάννης Χατζηασλάνης

ΕΡΓΑ4
Ηill house
paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed _ 2011
Αποθήκη τέχνης
Α31 - Πραξιτέλης Κονδύλης _ 2009
Τριώροφη μονοκατοικία
Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος _ 2011
OLIV
paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed _ 2011