ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_04_2020

Γιάννης Τσαγκαράκης

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στην Πεντέλη
Δημήτρης Ησαΐας, Τάσης Παπαϊωάννου _ 1992