ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_09_2020

Γεώργιος Γαλετάκης

ΕΡΓΑ1
Αστική διπλοκατοικία
Ελευθερία Τζανάκη _ 2013