ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_10_2019

Γ. Τάτσης

ΕΡΓΑ1
Τέσσερις παράλληλοι τοίχοι
smyrlis architects _ 2005