ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Γ. Αθανασόπουλος

ΕΡΓΑ1
Εθνική Πινακοθήκη
Παύλος Μυλωνάς, Δημήτρης Φατούρος _ 1975