ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

Φρανκ Ε. Μπέιμλ ΑΕ

ΕΡΓΑ1
Νέα πτέρυγα Υπουργείου Εξωτερικών
Ιωάννης Βικέλας _ 1978