ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_01_2020

Φίλιππος Φωτιάδης

ΕΡΓΑ1
Μουσείο Ακρόπολης
Bernard Tschumi Architects _ 2009