ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_04_2020

Ευρυδίκη Κούκουνου

ΕΡΓΑ3
Κατοικία στον Σχοινιά Αττικής
Σπύρος Ρογκάν _ 2008
Βρεφονηπιακός σταθμός στις Αχαρνές
Σπύρος Ρογκάν _ 2007
Βρεφονηπιακός σταθμός στο Αργοστόλι
Σπύρος Ρογκάν _ 2010