ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_09_2020

Εριφύλη Σουβατζίδου

ΕΡΓΑ2
Επέκταση Aρχαιολογικού Μουσείου Θήβας
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 2016
Κτήριο εικαστικών τεχνών
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1997