ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
01_12_2020

Ελευθέριος Κουκλάκης

ΕΡΓΑ1
Κατοικία Morison
Εργαστήριο 66 - Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης _ 2011