ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
03_04_2020

Ελένη Βουρλούμη

ΕΡΓΑ1
Γενική σχολή & οικοτροφείο στο Καρπενήσι
Μιχάλης Φωτιάδης _ 1972