ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_01_2021

DPA lighting consultants

ΕΡΓΑ2
New Hotel
3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες, Campana Brothers, Campana[...] _ 2011
Συγκρότημα ΑΕΕΓΑ 'Η Εθνική'
Studio Mario Botta & Ρ. Σακελλαρίδου, Μ. Παπανικολάου _ 2005