ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_07_2020

Dimand S.A.

ΕΡΓΑ2
Shop & Trade
Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας _ 2010
Ποδοσφαιρικό γήπεδο της 'Π.Α.Ε. Λάρισας'
Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες _ 2010