ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
05_06_2020

Δημήτρης Γκινοσάτης

ΕΡΓΑ1
Κατοικία διακοπών στη Σαντορίνη
Αγνή Κουβελά _ 1997