ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_10_2020

Cathy Cunliffe

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στην Κηφισιά
Γιάννης Ανυφαντής, A2 architects _ 2011
Τριώροφη μονοκατοικία
Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος _ 2011