ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
05_06_2020

Βασίλης Δουρίδας

ΕΡΓΑ2
Πολυ/μονο-κατοικία
Γιάννης Αίσωπος _ 2003
Βιοκλιματικό κτήριο γραφείων στην Αθήνα
R.C.TECH - Νάσος Ε. Χαμηλοθώρης, Δάνια Δουρίδα _ 2006