ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_02_2020

Αριστείδης Μ. Κλωνιζάκης

ΕΡΓΑ2
‘Ιασώ Θεσσαλίας’
Κ. Κυριακίδης και Συνεργάτες ΑΕ, sparch Σακελλαρίδου/ Π[...] _ 2004
The Archive
k&k architects - Κ. Κοτζιά, Κ. Φιλοξενίδου _ 2008