ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Απόλλων Αγγελίδης

ΕΡΓΑ2
Υποκατάστημα ΕΤΕ στην Πάτρα
Αναστασία Τζάκου _ 1963
Κατοικία στη Φιλοθέη
Νίκος Βαλσαμάκης _ 1963