ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

Αντωνία Πάνου & Συνεργάτες

ΕΡΓΑ2
Τριώροφη μονοκατοικία
Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος _ 2011
Κατοικία στο Ψυχικό
Divercity - Νικόλας Τραβασάρος _ 2012