ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_10_2019

Αντωνία Πάνου & Συνεργάτες

ΕΡΓΑ2
Τριώροφη μονοκατοικία
Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος _ 2011
Κατοικία στο Ψυχικό
Divercity - Νικόλας Τραβασάρος _ 2012