ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_10_2020

Ανδρέας Δρούγας

ΕΡΓΑ6
Κατοικία στην Κηφισιά
Νίκος Βαλσαμάκης _ 2006
Κατοικία στον Διόνυσο
Καλλιόπη Κοντόζογλου _ 1998
Κατοικία στου Παπάγου
Καλλιόπη Κοντόζολου _ 2001
Μονοκατοικία στη Δροσιά
Κατερίνα Βαλσαμάκη _ 2002
Πληροφοριακό κέντρο αρχαιολογικών χώρων
Πλειάς ΕΠΕ - Δ. Διαμαντόπουλος & Συνεργάτες Μελετητές _ 2009
Κτήριο γραφείων στην Κηφισιά
Καλλιόπη Κοντόζογλου _ 2002