ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
05_06_2020

Αλεξάνδρα Λίγδα

ΕΡΓΑ1
Κατάστημα χαλιών στην Καλαμαριά
ΝΟΜΕΝ αρχιτέκτονες _ 2013