ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_03_2021

Αίγλη Λαγοδήμου

ΕΡΓΑ1
Κατοικία με αυλή
Μελετητική – Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη E.Π.Ε. _ 2004