ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

Άγγελος Πολίτης

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στο Νέο Ηράκλειο
Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες - Γ. Ζαχαριάδης, Α. Σπανομαρίδης _ 1988