ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
03_07_2020

Άγγελος Διαμαντίδης

ΕΡΓΑ1
Πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Κηφισίας 272
Νίκος Βαλσαμάκης _ 1958