ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_11_2020

Θάνος Σκλαβενίτης

ΕΡΓΑ2
Κεντρικά γραφεία ομίλου J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.
Κ. Κυριακίδης & Συνεργάτες Α.Ε. _ 2005
Βρεφονηπιακός σταθμός στις Αχαρνές
Σπύρος Ρογκάν _ 2007