ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021
Κατοικίες στην Καρδία Θεσσαλονίκης
- Β’ βραβείο

Urban Sliders

Αρχιτεκτονικό γραφείο
+RG (synergy architects)
Αρχιτέκτονες
Αθανάσιος Παδουβάς, Θεόδωρος Κατσουνωτός, Κωνσταντίνος Καλλιπολίτης