ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021
Κατοικίες στην Καρδία Θεσσαλονίκης

901121

Αρχιτέκτων
Αναστασία Φουσκοκολάκη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ