ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
29_05_2020
Κατοικίες στην Καρδία Θεσσαλονίκης
- Δ’ βραβείο

429687

Αρχιτέκτονες
Γιάννης Κίζης, Κώστας Αδαμάκης
Συνεργάτες αρχιτέκτονες
Θύμης Δρούγκας, Κάλλυ Πολίτη, Ελένη Μπουμπάρη, Βασίλης Μαυραντζάς, Κωνσταντίνος Σαράντης, Νίκος Βενιανάκης
Σύμβουλοι
Φάνης Χαλυβόπουλος - πολιτικός μηχανικός (μεταλλικές κατασκευές), Νίκος Χατζηνικολάου - πολιτικός μηχανικός (φέρων οργανισμός), INSTA Σύμβουλοι Μηχανικοί (εγκαταστάσεις), Άρης Τσαγκρασούλης - φυσικός κτηριακού περιβάλλοντος (ενεργειακός σχεδιασμός)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ