ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021

ΧΑΛΚΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1ο & 2ο Εργοστάσιο Βασιλικού Ευβοίας

Βασιλικό Ευβοίας 340 02
Τηλ: 22210 52839
Fax: 22210 53248

Εργοστάσιο Σχηματαρίου

63ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 320 09
Τηλ: 22620 59412
Fax: 22620 59356

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΧΑΛΚΙΣ ABEE ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΗΤΑΚΗΣ είναι μία εταιρεία ειδικευμένη στην παραγωγή οπτόπλινθων και κεραμιδιών από πηλό, που με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρία έχει γίνει σημείο αναφοράς στον κλάδο της κεραμοποιίας. Από τότε που οι Ευάγγελος Βαβουλιώτης, Δημήτριος Μητάκης και Χαράλαμπος Γούναρης ίδρυσαν την Ε. Βαβουλιώτης - Δ. Μητάκης - Χ. Γούναρης Ο.Ε. για την παραγωγή οπτόπλινθων το 1952, αυτή η δυναμική εταιρεία μεγάλωσε και προσαρμόστηκε στις αλλαγές των καιρών για να γίνει ένας σημαντικός παραγωγός του κλάδου. Βασικά συστατικά της πολύχρονης πορείας της η προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων της και η τεχνολογική εξέλιξη. Η χρήση της τελειότερης τεχνολογίας στον τομέα της κεραμοποιίας και ο ηλεκτρονικός ποιοτικός έλεγχος της παραγωγής σε όλα τα στάδια αποτελούν εγγύηση ποιότητας. Διαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής κεραμιδιών στο Βασιλικό Ευβοίας και ένα εργοστάσιο παραγωγής οπτόπλινθων στο Σχηματάρι Βοιωτίας, δυναμικότητας 150.000 τεμ. κεραμιδιών και 900 τόνων οπτόπλινθων ημερησίως αντίστοιχα. Παρακολουθώντας προσεκτικά τις εξελίξεις της δόμησης η ΧΑΛΚΙΣ λειτούργησε το καλοκαίρι του 2006 ένα από τα πιο σύγχρονα σήμερα εργοστάσια παραγωγής κεραμιδιών κορυφαίας ποιότητας με δυνατότητα παραγωγής χρωματιστών και επισμαλτωμένων κεραμιδιών. Σήμερα η τελευταία πρόταση της ΧΑΛΚΙΣ στα υλικά δόμησης είναι τα climablock. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα οικοδόμησης με οπτόπλινθους κατακόρυφης διάτρησης που «κλειδώνουν» μεταξύ τους και αποτελεί ένα νέο τρόπο δόμησης για την Ελλάδα, που όμως χρησιμοποιείται στην Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του ’70. Το νέο σύστημα οικοδόμησης με climablock ανταποκρινόμενο απόλυτα στο νέο Κανονισμό 305/2011 και σε πλήρη εναρμόνιση με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ., έρχεται να αντικαταστήσει τη «διπλή τοιχοποιία» πλήρωσης και να λύσει όλα τα προβλήματά της.

Πλονεκτήματα climablock:

• Καλύπτουν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης του Κ.ΕΝ.Α.Κ.
• Εξασφαλίζουν διαχρονική αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 8
• Μπορούν να τοποθετηθούν και χωρίς φέροντα οργανισμό εξοικονομώντας χρήματα από την κατασκευή
• Έχουν μεγάλη θερμική αντίσταση και θερμοσυσσωρευτική ικανότητα μειώνοντας έτσι τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης αλλά μειώνοντας και τις ανάγκες για εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου
• Συμβάλλουν στην διατήρηση καλών συνθηκών θερμοκρασίας-υγρασίας με την φυσική διαπνοή του υλικού 
• Αντέχουν στον χρόνο και δεν γηράσκουν
• Δεν περιέχουν χημικές ουσίες και άλλα πρόσθετα επιβαρυντικά για τον άνθρωπο

Παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα χωρίς εισαγόμενες πρώτες ύλες.