ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
20_01_2020

Καλύμματα και Σχάρες από χυτοσίδηρο, κατηγορίας αντοχής Α15 – D400

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για δημόσια και ιδιωτικά έργα.