ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_03_2021

Καλύμματα και Σχάρες από χυτοσίδηρο, κατηγορίας αντοχής Α15 – D400

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για δημόσια και ιδιωτικά έργα.