ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
17_09_2019

Βιομηχανικά σιφώνια με σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα (βάσει συστήματος HACCP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απλά, ή με φλάντζα στεγανοποίησης χρησιμοποιούνται  για την αποστράγγιση υδάτων σε εγκαταστάσεις όπου οι υγειονομικές διατάξεις και η τεχνολογική διαδικασία απαιτεί τη χρήση αποχετευτικών συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα.